Zmluvy 2014

Číslo zmluvyZmluvný partnerPrednet zmluvySumaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy

DODATOK 1/2014

Fúra s.r.o.Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmixxx1.1.2014xxx

Dodatok č. 2/2014

Fúra s.r.o.Zber objemného a stavebného odpaduxxx01.01.2014xxx

Dohoda

ÚPSVaRAktivácia plnoletých členov domácnosti, vedených ako uchádzači o zamestnaniexxx2.1.2014xxx

Poistná zmluva č. 5720069758

Generali SlovenskoPoistenie stavieb pre prípad živelných a ďalších dojednaných poistných nebezpečenstiev337€22.01.2014xxx

Zmluva č. 99-11-405/2014

Geodetický a kartografiký ústav BratislavaPoskytnutie súborov z informačného systémuxxx10.02.2014xxx

126/51/2014/OP

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o kúpe cenných papierov4880,40€28.03.2014xxx

Dodatok č. 1 k Dohode č. 7/§56/2013/NP VAOPT/SK

ÚPSVaRO príspevku na zriadenie chránenej dielnexxx01.04.2014xxx

Dohoda č. 12/§52/2014/ŠR

ÚPSVaRVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebxxx26.06.2014xxx
Poistná zmluva Kooperatíva 6579691214 Kooperatíva Poistná zmluva Kooperatíva 2376,97 13.05.2014 2376,97

Zmluva o nájme nebytových priestorov

S.O.S. n.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovxxx22.7.2014xxx

Nájomná zmluva

Podduklianske osvetové strediskoDočasné užívanie pozemkov a prístupovej cestyxxx1.8.201431.7.2034

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

DAD PrešovDivadelné predstavenie550€xxxxxx

339/2014-IZ-4.0/V

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúziaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuxxxxxxxxx

Zmluva o dielo

FEDEST, s.r.o.Asfaltovanie miestnych komunikáciíxxxxxxxxx

Dohoda č. 21/§52a/2014/ŠR/Sk

ÚPSVaRDohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobexxx30.10.2014xxx

Dodatok č.1 k Dohode č. 12/§52//2014/ŠR

ÚPSVaRVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebxxx04.12.2014xxx

Komisionárska zmluva

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Stravovaniexxx17.12.2014xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx