Zmluvy 2013

Číslo zmluvyZmluvný partnerPrednet zmluvySumaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy

DODATOK č.1 k zmluve 046/2.1 MP/2011

Ministerstvo životného prostredia SRProtipovodňová ochrana obce Roztokyxxx8.1.2013xxx

57/2013-HÚ

Správa katastra PrešovÚdaje z katastra obce Roztokyxxx11.1.2013xxx

DODATOK č.2 k zmluve 046/2.1 MP/2011

Ministerstvo životného prostredia SRProtipovodňová ochrana obce Roztokyxxx11.3.2013xxx

5/§50j/2013/VAOTP

ÚPSVaR BardejovPodpora zamestnanostixxx12.3.2013xxx

7/§56/2013/NP VAOTP/SK

ÚPSVaR BardejovPríspevok na zriadenie chránenej dielnexxx12.3.2013xxx

9/XX/2013/§54

ÚPSVaR BardejovPodpora zamestnávania nezamestnaných v samosprávexxx25.3.2013xxx

Dodatok č. DOD/01-2013//095/2012-IZ-5.0/V

Fond sociálneho rozvojaDodatok k zmluve o spoluprácixxx25.3.2013xxx

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.1.2011

ARDE s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.1.2011xxx2.5.201331.12.2013

34/§52/2013/NP VAOTP SR-2

ÚPSVaR BardejovVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebxxx21.6.2013xxx

5190006530

Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie58,50€1.7.201331.12.2013

Dodatok č.2

Doprastav, a.s.Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. zhotovovateľa Z1/2011/269/14 zo dňa 4.10.2011xxx2.9.2013xxx

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

PUĽSZmluva o odohraní divadelného predstavenia700€10.9.201314.9.2013

Zmluva o poskytovaní služieb

Milan Groško-MGPPoskytovanie odborných rád a usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovní pohrebiska40€/1 rok11.10.2013xxx

Zmluva č. 21899/26110130830

Ústav informácií a prognóz školstvaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuxxx24.10.2013xxx

Dodatok č. DOD/02-2013//095/2012-IZ-5.0/V

Fond sociálneho rozvojaDodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s kódom ITMS 27120130525xxx11.12.2013xxx

Zmluva o spolupráci

Profi Poľno, s.r.o.Spolupráca v rámci programu LEADERxxx18.12.2013xxx

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Gréckokatolícka cirkev, farnosť KečkovceZmena niektorých dodatkov k zmluvexxx19.12.2013xxx

Kontrola a čistenie komína

Ján WeisKontrola a čistenie komína245€20.12.201320.12.2014