Roztoky

Obec Roztoky sa nachádza na severovýchodnom Slovensku, západne od mesta Svidník asi 17 km. Roztoky majú jednu zvlaštnosť, ktorú nemá každá dedina na Slovensku. Nachádza sa tu okresná hvezdareň, ktorá je obkolesená nádhernou prírodou. Obec Roztoky sa rozprestiera na severnej časti Slovenskej republiky v blízkosti poľskej hranice. Susednými obcami sú: na východe obec Kečkovce, na juhu obec Nižný Mirošov, na západe Vyšný Mirošov. Severnú hranicu obce zaberá poľská hranica. Obec Roztoky leží v zemepisnej dĺžke 21,5 stupňov a 49,38 stupňov zemepisnej šírky. Roztoky sa nachádzajú v nadmorskej výške 374 m.n.m. Prvá písomná zmienka o obci Roztoky pochádza z roku 1435. Obec prežila druhú svetovú vojnu, počas ktorej bola niekoľkokrát zbombardovaná ruskými vojskami. História obce Roztoky je veľmi pestrá. Hovorí o krutých rokoch počas vojny a po jej skončení. V kronike obce Roztoky nájdeme aj záznamy o prvom spustení elektrického vedenia, rozhlasu, či telefónnej linky a novej výstavby obce, ktorá pokračuje do súčasnosti. V súčasnosti v obci žije 346 obyvateľov, z čoho 225 obyvateľov sú rómskej národnosti. Obyvatelia obce sa hlásia k slovenskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti. Z náboženského hľadiská tu prevláda pravoslávne náboženstvo, ale nachádzajú sa tu aj obyvatelia gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho náboženstva. Obec Roztoky skrýva v sebe niekoľko výnimočných titulov. Je charakteristická ako obec s najtmavšou oblohou v strednej Európe. Nachádza sa tu Hvezdáreň, ktorá je druhou hvezdárňou v Prešovskom kraji umiestnená akoby na streche Európy a Dom ľudového bývania ako Národná kultúrna pamiatka Slovenska.

Článok o Roztokách