História

Obec Roztoky leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka, ústiaceho do Ondavy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1435. Predpokladáme, že osada v terajšej lokalite začala vznikať alebo vzmáhať sa v 16.storočí, i keď dosiaľ známe dokumenty ju uvádzajú až v roku 1572. Archívne je preukazateľné, že na začiatku 17. stor. išlo o stredne veľkú obec s 11 gazdovskými usadlosťami, príbytkom šoltýsa a pravdepodobne pravoslávnou cerkvou a farou. Obec patrila panstvu Makovica, neskôr Kolbassovcom a iným zemepánom. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a dobytkárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice. Názov obce sa rokmi menil Roztoka (1435), Rostoky (1808), Rostoka (1920); Végrosztoka- maď.,miestna časť Pustatyňa. Terajší názov obce sa používa od roku 1927. Od polovice 19.storočia je preukázaná sociálna emigrácia vtedajších predkov za oceán.Vypuknutie druhej svetovej vojny a jej ťažké dôsledky neobišli ani túto pohraničnú obec. Obec bola zničená na 70 percent ( 37 obydlí zničil frontový požiar úplne a 57 poškodil). Roztoky oslobodili jednotky ČA 19.januára 1945. Jedným z dôsledkov vojny bola optácia 214 ľudí na sovietsku Ukrajinu.
  Rok 1944 - Roztočania vlastnili jediné nákladné auto v okrese
  19.január 1945 - Oslobodenie obce Roztoky
  Rok 1947 - Dokončená výstavba cesty Roztoky - Nižný Mirošov
  29.august 1951 - Celoplošné zavedeni elektrického prúdu
  Rok 1956 - Začiatok existencie požiarneho družstva
  1.september 1957 - Zavedeni autobusovej dopravy
  Rok 1956 - Zavedenie telefónnej linky do obce
  Rok 1959 - Začiatky hudobnej skupiny
  Rok 1960 - Prvýkrát zaznelo v obci piesne a príhovor prostredníctvom rozhlasu
  Rok 1961 - Dokončená výstavba budovy obecného úradu
  Rok 1961 - Prvý televízor v obci
  Rok 1975 - Dokončená výstavba obchodu v strede obce
  Rok 1987 - Začiatok výstavby mostov v obci
  17 september 2000 - Dokončenie výstavby cerkvi
  Rok 2005 - Modernizácia cesty do obce
  11.jún 2006 - Najväčší tatarčany piroh na Slovensku
  júl 2008 - Sprístupnenie internetovej stránky o obci Roztoky
  Rok 2010 - Zrekonštruovaná budova Obecného úradu
  Rok 2010 - Zavedenie internetu a rekonštrukcia rozhlasu v obc
  Rok 2012 - Novostavby bytoviek
  Rok 2013 - Dokončená protipovodňová ochrana koryta potoka
  Rok 2014 - Vybudovaná škôlka