Súčasnosť obce

Obec za posledné roky prešla modernizáciou, keď bol zrekonštruovaný Dom kultúry, nanovo vybudovaý obcný úrad, bolo zmodernizované koryto potoka a o komfort a pohodlie obyvateľom obce Roztoky zaručujú novovybudovné bytovky nízkeho štandardu. V súčasnosti v obci žije 346 obyvateľov, z čoho 225 obyvateľov sú rómskej národnosti. Obyvatelia obce sa hlásia k slovenskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti. Z náboženského hľadiská tu prevláda pravoslávne náboženstvo, ale nachádzajú sa tu aj obyvatelia gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho náboženstva. Obec Roztoky je charakteristická ako obec s najtmavšou oblohou v strednej Európe. Nachádza sa tu hvezdáreň s možnosťou ubytovania a športovým areálom pre relax.