Symboly obce

V modrom poli štítu na zelenej pažiti vedľa striebornej (bielej) skaly a dvoch zlatých (žltých) stromov strieborná (biela) mužská postava, sediaca na zlatom (žltom) brvne, vo vztýčenej pravej ruke so striebornou (bielou) sekerou so zlatým (žltým) poriskom. Podkladom pre návrh erbu obce bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia.