Zmluvy 2011

Číslo zmluvyZmluvný partnerPrednet zmluvySumaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy

1/2011

ARDE, s.r.o.Riadenie a implementáciu projektu s názvom Protipovodňová ochrana obce Roztoky46620,00€ s DPH26.01.201006/2013

70/2011-HÚ

Katastrálny úrad v Prešove, Správa katastra SvidníkPoskytnutie údajov z katastrálneho územia: RoztokyOslobodený 0€ s DPH21.01.201104.02.2011

Zmluva o dielo

Irbis Slovakia,s.r.o.Výroba a montáž informačnej tabule1999,20€ s DPH21.02.2011xxx

Zmluva o dielo

Consortio silve s.r.o.Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky199564,11€ s DPH22.02.2011xxx

37/009/10- Dodatok č.1

Dexia banka Slovensko a.s.Dodatok č.1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 37/009/1065764€01.03.201102.03.2012

Zmluva o dielo 1/2011

Michal KundratOdstránenie následkov povodní z roku 20091799,70€ s DPH08.03.2011-

Dodatok č.1 k zmluve

Krajský úrad životného prostredia v PrešoveDodatok č.1 k zmluve-24.03.201131.10.2011

Zmluva o pôžičke

GMT projekt, spol. s r.o. Zmluva o pôžičke21000€ s DPH24.03.201131.05.2011

2397-01\2011

ISPO spol. sr.o.- inzinierske stavbyVýkon stavebného dozoru na akciu:" Protipovodňová ochrana obce Roztoky"71040€ s DPH26.4.201131.12.2011

SK/2011/020166

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny BardejovDohoda o zriadení chránenej dielni alebo chráneného pracoviska10461,15€ s DPH05/2011-

Dohoda

Úrad PSVaR BardejovDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec2106€ s DPH01.06.201131.10.2011

046/2.1 MP/ 2011

Ministerstvo životného prostredia SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku5 009 703,35€ s DPH29.06.2011xxx

ZoD 965/2011

Svetlana HajdukovaKultúrno-športové dni Rómov1475€ s DPH5.9.2011xxx

ZoD 1/2011

H.K.K. mont s.r.o.Obnovenie a zaizolovanie budovy OcÚ9200€ s DPH12.9.2011xxx

Dohoda č. 108/50j/2011

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny BardejovPríspevok na podporu zamestnanosti na relizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. 4460,00€ s DPH29.09.2011-

Z1/2011/269/14

Doprastav a.s.Protipovodňová ochrana obce Roztoky.4 754 001,61€ s DPH4.10.20114.10.2013

Dodatok č.1 k zmluve Z1/2011/269/14

Doprastav a.s.Dodatok č.1 k zmluve Z1/2011/269/14xxx3.11.2011xxx

ZoD

Vodales, s.r.o.Vybudovanie vodozádržných prvkov atď...20 000€ s DPH11.11.201131.3.2012

2032/2011

Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Sociálne a kultúrne potreby a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“10 000€ s DPH22.12.2011neuvedený

1893/2011

Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 201120 000 €30.12.2011neuvedený