Zmluvy 2012

Číslo zmluvyZmluvný partnerPrednet zmluvySumaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy

49/2012-HÚ

Katastrálny úrad v PrešoveÚdaje z katastrálneho úzenie obce Roztokyxxx13.1.201227.1.2012

8/§ 50j/2012

ÚPSVaR BardejovPoskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na ochranu pred povodňamixxx12.3.2012xxx

ZoD 1/2012

Ing. Igor PavadaByty nižšieho štandardu- Elektrická prípojka5000€ s DPH14.3.2012xxx

ZoD 2/2012

Michal KundratByty nižšieho štandardu- Oplotenie areálu7000€ s DPH14.3.2012xxx

ZoD 3/2012

H.K.K. mont, s.r.o.Byty nižšieho štandardu- Realizácia prác pre bytové jadro18 000€ s DPH16.3.2012xxx

ZoD 4/2012

H.K.K. mont, s.r.o.Byty nižšieho štandardu- Technická vybavenosť10 600€ s DPH20.3.2012xxx

Zmluva o bežnom účte

Slovenská sporiteľňa, a.s.Založenie bežného účtuxxx25.4.2012xxx

Zmluva o zmenkovom vyplňvacom práve

Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o zmenkovom vyplňvacom práve30 000€ s DPH30.4.2012xxx

Zmluva o úvere č. 102/AUOC/2012

Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o účte30 000€ s DPH30.4.201215.5.2017

095/2012-12-5.0/v

Fond sociálneho rozvojaZmluva o spoluprácixxx24.5.2012xxx

DOHODA 424/§51/2012

ÚPSVaR BardejovDohoda o zabezpečení podmienok k vykonaniu absolventskej praxexxx21.9.201231.3.2013

DOHODA 424/§51/2012

ÚPSVaR BardejovDodatok k "Dohoda o zabezpečení podmienok k vykonaniu absolventskej praxe"xxx21.9.201231.3.2013

17092012

Numeral, spol. s.r.o.Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Komunitné centrum v obci Roztoky"9000€ s DPH17.9.2012xxx

400/2012

Úrad vlády SRZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín1200€ 10.11.2012xxx

Záložná zmluva 0209-PRB/2010/Z

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZÁLOŽNÁ ZMLUVA309 830€ 31.12.2012xxx