Úradná tabuľa

Na základe Infozákona je obec povinná svojim obyvateľom poskytovať informácie o dianí v obci. O aké informácie a dokumenty ide sa dozviete na Obecnom úrade, kde Vám ich radi poskytnú.
Platné VZN