DHZ Roztoky

V roku 1956 sa začala písať história Dobrovoľného hasičského zboru v obci Roztoky. Tento šport sa tešil v obci veľkej popularite. Naši dobrovoľní hasiči sa zúčastňovali na množstvách súťažiach, kde pravidelne obsadzovali popredné miesta. Bola veľká škoda keď okolo roku 2000 dobrovoľné hasičské družstvo v obci zaniklo. 15. júna 2008 sa začala písať nová história Dobrovoľného hasičského zboru Roztoky. Podarilo sa to najmä vďaka starostovi obce, ktorý dal dohromady časť predošlého hasičského družstva a doplnil ich o niekoľko mladých, neskúsených, ale zato s veľkou chuťou „hasiacich“ chlapcov. My veríme, že toto novovytvorené hasičské družstvo naviaže na svoju slávnu históriu, ba čo viac, bude ešte úspešnejšie. Ku dnešnému dňu sa nové DHZ zúčastnilo už viacerých súťaží so zatiaľ najlepším časom 18.61 v roku 2014.