Kultúrne podujatia

Bohatý kultúrny život v obci zaručuje spokojných obyvateľov. V obci Roztoky sa uskutočnilo už nikoľoko kultúrnych podujatí, ktoré potešili svojich obyvateľov. Obec organizuje každoročne ples, kde sa na začiatku roka stretne "kôpka tancachtivých" ľudí. Obec nezabúda ani na svojich najstarších obyvateľov a organizuje im stretnutia pod heslom: "Úcta k starším". Pre deti sa organizuje každoročne Den detí. O.i. sa v obci organizovali festivaly, ako napr. Rusíni na streche Európy, športové podujatia, predovšetkým volejbalové, futbalové a takziež sa konali turnaje v stolnom tenise. Aj Rómovia mávaju v obci kultúrno-športové podujatia a občas sa v obci organizujú jednorázové akcie akými sú napr. cirkus.