Škola

Základná škola v obci Roztoky pozostáva z I. stupňa základného vzdelania. Nachádzajú sa tu ročníky od 1.-4. V budove je taktiež zriadená škôlka, ktorá bude prístupná od šk.r. 2015/2016.