Pozemkové spoločenstvo Roztoky

Číslo zmluvyZmluvný partnerPrednet zmluvySumaDátum účinnosti zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

Dodatok  č. 1/2019

  Dodatok č.1/2019     16.06.2019
Zmluva   Zmluva     16.06.2019