Zmluvy 2017

Číslo zmluvyZmluvný partnerPrednet zmluvySumaDátum účinnosti zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

170130105123Výchoslovenský región Prešov Žiadosť o NFP na prípravu projektu pre regionálny akčný plán 300€xxx xxx

Č.22/2017/$54/PZ/BJ

Úrad práce Bardejov Praxou k zamestnaniu 10718,68€ xxx xxx
Č.35/§ 52a/2017 Úrad práce Bardejov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 574,92€ xxx xxx
Č.20/2017/§ 54Úrad práce Bardejov Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 20255,79€ xxx xxx
MZ0180-2017 TENDERTEAM Mandátna zmluva 740,00€ 11.05.2017 11.05.2017
ZM_SEP-IMRK2-2017-000802 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 233849,77€ XXX xxx
22/2017/§54-PZ/BJ Ministerstvo práce SR Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov 0€ xxx xxx
348/2017/ORHC PSK Prešov Vybavenie hnuteľným majetkom na športoviskách pri MŠ v obci Roztoky 1000€ 01.07.2017 01.07.2017
č.12072017 GMT development s.r.o Rámcová zmluva č.12072017 108502,00€ 12.07.2017 12.07.2017
č.761/2017 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostých menšín č.761/2017 1000,00€ 14.07.2017 14.07.2017
Irbis - prílohy IRBIS SLOVAKIA Zmluva o dielo IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 59229,60€ 19.07.2017 19.07.2017
Irbis - prílohy IRBIS SLOVAKIA Zmluva o dielo IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 11000,25€ 19.07.2017 19.07.2017
č.349/2017/ORHC PSK Prešov Zmluva - vybavenie hnuteľným majetkom na športovisku pri MS v obci Roztoky 1000,00€ 27.07.2017 26.07.2017
ZM_SEP-IMRK2-2017-001237 MV SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 74125,62€ 23.08.2017 23.08.2017
ISPO spol. s.r.o ISPO spol. s.r.o Zmluva o dielo ISPO spol. s.r.o 5628,00€ 03.10.2017 03.10.2017
č.722/CC/17-02 Slovenská sporiteľna

Dodatok č.722/CC/17-02

Sadzobník, Obchodné podmienky1, 2

30000,00€ 10.10.2017 10.10.2017
Xenon, s.r.o Xenon s.r.o Zmluva o dielo 2640,00€ 09.10.2017 09.10.2017
ISPO spol, s.r.o ISPO spol, s.r.o Zmluva o dielo KD-Roztoky 5628,00€ 03.10.2017 03.10.2017
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o IRBIS SLOVAKIA Zmluva o dielo 140960,12€ 16.11.2017 16.11.2017